Energimærke​

Energimærkeer et dokument, som oplyser om en ejendoms energimæssige tilstand, og
som er lovpligtig ved salg af boliger og visse erhversejendomme.

Energimærkning har to formål

  • Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug, og fungere som en varedeklaration når en bygning sælges eller udlejes.
  • Mærkningen skal give et overblik over energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre: Hvad de går ud på? hvad de koster at gennemføre? og hvor stor en besparelse der kan opnås på el- og varmeregningen.​