Profil

Arkitektfirmaet Tychsen

Arkitektfirmaet Tychsen, har oparbejdet en stor kompetencer ved både at arbejde som arkitekt, byggesagkyndig og energikonsulent, ikke mindst i en tid, hvor der er stor fokus på bygningers energieffektivitet.

Myndighedskravene til nybyggeri og især energieffektivitet skærpes forsat i bestræbelsen på at højne kvaliteten og reducere C02 udslippet.

Ofte er energikravene dog i konflikter andre relevante bygherreønsker som orientering til verdenshjørner, indretning, materialevalg, indeklima, udsigt, økonomi m.m.

Udfordringen i nybyggeri er mangesidige og komplexe, inddragelse af myndighederne i projekteringsfasen kan være nødvendig, og der skal arbejdes kreativt for at kunne løse de modsætningsfyldte problemstillinger på tilfredsstillende måde.

God arkitektur handler om at skabe optimale rammer for menneskelig aktivitet.

Vores vision, grundlæggende handler arkitektens arbejde om at kunne lytte til bygherrens ønsker og ideer, for at kunne omsætte disse til en fysisk form inden for en given økonomisk ramme.

Men det handler også om, at bidrage med et arkitektonisk udtryk der ikke bare forklarer; men også udfordrer de tekniske kvaliteter i projektet.

Vores værdier, samarbejde er en af vores vigtigste værdier

Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden og kemien afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat skal skabe værdi for dig. Vi tror på, at dialog skaber tillid, og at tillid skaber værdi.​​